Kennisbank

Veel gestelde vragen

Een hypotheekadviestraject begint bij het aanvragen van een hypotheekofferte en eindigt bij het passeren van de hypotheek bij de notaris. Gemiddeld duurt dit traject, inclusief alle beoordelingen, ongeveer 4 weken. Dit is uiteraard afhankelijk van jouw situatie, je mogelijkheden en van de andere partijen zoals een hypotheekverstrekker of verzekeraar.

Het korte antwoord is: ja. In het iets langere antwoord is er één maar; de meeste hypotheekverstrekkers hanteren namelijk de voorwaarde dat je in de afgelopen drie jaar inkomsten moet hebben gehad. Er wordt dan gekeken naar de bedrijfsresultaten van de afgelopen drie jaar. Kan je nu nog geen drie jaarrapporten overleggen? Ook in dat geval zijn er meestal nog voldoende mogelijkheden.

 

In de meeste gevallen is dit geen probleem. Met zijn jarenlange ervaring kan Klaas Koop de beste optie vinden voor de financiering van je restschuld. Aansluitend wordt er advies gegeven voor een geschikte hypotheek. Op deze manier kan je ook met een restschuld een nieuwe hypotheek afsluiten.

Nee. Het is ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten als je zelfstandig ondernemer bent, flexwerker bent of met een tijdelijk contract werkzaam bent. Het is dan wel belangrijk dat je kunt bewijzen dat je in de afgelopen jaren een constant inkomen hebt gehad.

Werk je nu met een tijdelijk contract en heb je uitzicht op een vast contract? Dan kun je je werkgever vragen om een intentieverklaring te ondertekenen. Hierin wordt dan aangegeven dat je na afloop van je tijdelijke contract een vaste aanstelling krijgt. Het afsluiten van een hypotheek is dan geen probleem.

Klaas Koop Hypotheken werkt samen met alle grote aanbieders en geeft deskundig en objectief advies. Bij je eigen bank heb je enkel keuze uit de producten van de bank, waarbij de kans groot is dat deze oplossing niet de beste is in jouw specifieke situatie.

Doordat wij onafhankelijk zijn kan er een keuze gemaakt worden uit vrijwel alle producten die er op de markt te vinden zijn. Hierbij maakt het niet uit welke bank of verzekeraar het product verstrekt. Ook is het mogelijk om een combinatie te maken tussen de verschillende aanbieders. Op deze manier krijg je een hypotheek die perfect past bij jouw persoonlijke situatie.

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie, dan weet je zeker dat jouw hypotheek past bij je inkomen. Je hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Zo weet je zeker dat je nooit teveel leent.

Bij een hypotheek met NHG is de hypotheekverstrekker er zeker van dat het totale hypotheekbedrag wordt terugbetaald. NHG verstrekt namelijk een borgstelling aan de hypotheekverstrekker. Heb je een lening met NHG en wordt je woning met verlies verkocht? Dan kan je hypotheekverstrekker zich wenden tot NHG voor de betaling van deze restschuld.

Op deze manier heb je geen schuld meer bij de bank, maar bij NHG. Deze schuld kan afgelost worden met een betalingsregeling en in sommige gevallen kan de schuld zelfs worden vrijgescholden.

De maximale hoogte van een hypotheek met NHG bedraagt € 310.000,-. Dit bedrag kan verhoogd worden met € 9.000,- of € 25.000,- als er energiebesparende voorzieningen worden aangeschaft.

In de meeste gevallen kan je een groot gedeelte van de koopsom en bijkomende kosten financieren met Nationale Hypotheek Garantie.

Een hypotheek met NHG biedt niet alleen jou zekerheid, ook banken lopen minder risico dan bij een hypotheek zonder NHG. Als gevolg hiervan kan de rente op een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie lager uitvallen. Dat is mooi meegenomen!

De algemene voorwaarden zijn bij iedere hypotheekverstrekker verschillend. Daarom is hier geen eenduidig antwoord op te geven.

Wel is het raadzaam om niet alleen naar het rentepercentage te kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Ook de voorwaarden die een hypotheekverstrekker stelt spelen een belangrijke rol in de keuze voor een hypotheek.

Zo is het goed om te weten of en hoeveel er boetevrij afgelost mag worden, welke rentemogelijkheden er zijn en of je bijvoorbeeld mag middelen in de rente. Daarnaast is het interessant om te weten of je de hypotheek bij een verbouwing mag verhogen, of er een verhuisregeling van toepassing is en of er ook speciale voorwaarden gelden bij nieuwbouw.

 

Als je een nieuwbouwwoning koopt gelden er meestal speciale rentetarieven en hypotheekvoorwaarden.

Zo is het mogelijk dat de rentevergoeding op het bouwdepot gelijk is aan de hypotheekrente. Er zijn echter ook hypotheekverstrekkers die een korting toepassen op het bouwdepot.

Het is belangrijk om de geldigheidstermijn van de offerte scherp te hebben omdat het tekenen van de hypotheekofferte wel zes tot negen maanden later kan plaatsvinden dan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Ten slotte is het belangrijk om tijdens de bouw rekening te houden met dubbele lasten. Dit moet je natuurlijk wel kunnen opbrengen.

De onderstaande kosten mag je in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin je de kosten hebt betaald.

Houd er rekening mee dat je alleen de rente en kosten mag aftrekken voor je eigenwoningschuld. Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat gaat over je eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

 • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
 • bereidstellingsprovisie
 • Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
  boeterente
 • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot
 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • Kosten van onderhoud en verbouwing. Voor een rijksmonumentenpand mag je deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken.
 • Aflossing van de eigenwoningschuld
 • Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is
 • Rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen. Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die je vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag je wel aftrekken
 • Kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom