Welke algemene voorwaarden worden er gehanteerd door hypotheekverstrekkers?

De algemene voorwaarden zijn bij iedere hypotheekverstrekker verschillend. Daarom is hier geen eenduidig antwoord op te geven.

Wel is het raadzaam om niet alleen naar het rentepercentage te kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Ook de voorwaarden die een hypotheekverstrekker stelt spelen een belangrijke rol in de keuze voor een hypotheek.

Zo is het goed om te weten of en hoeveel er boetevrij afgelost mag worden, welke rentemogelijkheden er zijn en of je bijvoorbeeld mag middelen in de rente. Daarnaast is het interessant om te weten of je de hypotheek bij een verbouwing mag verhogen, of er een verhuisregeling van toepassing is en of er ook speciale voorwaarden gelden bij nieuwbouw.